Posted on

Gemeente schenkt display aan ‘t Anker

Vrijdag 10 februari 2017, tijdens de “warme truien dag”, heeft wethouder Menno Tigelaar van de gemeente Amersfoort een schenking gedaan aan basisschool ’t Anker voor de aanschaf van een display, waar de kinderen op kunnen zien hoeveel energie de zonnepanelen op het dak opwekken. De hele dag op ’t Anker leerden kinderen van alles voor een duurzame wereld.

Namens Zon@School veel dank aan de gemeente voor dit ruimhartige gebaar.
Samen met ’t Anker gaan we ons best doen om een aansprekende display te vinden voor de kinderen.

Posted on

Installatie zonnepanelen ‘t Anker

Maandag 15 augustus is het Amersfoortse Installatiebedrijf Zontech gestart met de plaatsing van 100 zonnepanelen op basisschool ‘t Anker. De werkzaamheden zijn op dit moment in volle gang. In dit bericht houden we u op de hoogte van de voortgang.

Aanleg frame zonnepanelen Anker

15 augustus: Het frame wordt geplaatst voor de zonnepanelen.

Plaatsing eerste zonnepanelen Anker

16 augustus: De eerste zonnepanelen worden geplaatst.

Anker zonnepanelen overzicht 1

18 augustus: 100 zonnepanelen liggen op het dak. De laatste kabels worden nu aangesloten.

Anker zonnepanelen Arja

18 augustus: De zonnepanelen zijn aangesloten en leveren stroom. De meter van het Anker loopt terug 🙂 Arja bekijkt tevreden het dak met panelen.

Posted on

‘t Anker krijgt zonnepanelen

Twee jaar geleden zijn we gestart met de plaatsing van zonnepanelen op basisschool de Kubus. We hebben direct al aangekondigd dat Zon@School meer scholen wil helpen. Het is zover ….  We gaan zonnepanelen plaatsen op basisschool ’t Anker.

In september 2015 hebben we hiervoor een overeenkomst gesloten met de gemeente en de school. De crowdfundingcampagne is gepland voor eind februari 2016. De campagne wordt door leerlingen van ’t Anker georganiseerd (met een beetje hulp:-). Ons doel is om de plaatsing voor de zomer te voltooien. Laat de zon maar schijnen!

We zijn blij en trots dat we een tweede project kunnen starten. U kunt zich vanaf heden inschrijven.

Het contract met de ’t Anker is gelijk aan het contract met De Kubus. Voor dit project is het mogelijk om een inleg te doen in eenheden van 250,-. Omgerekend is dit ongeveer 2/3 zonnepaneel waarmee 165 kWh per jaar opgewekt kan worden. Ons doel is om 80 panelen te plaatsen van 255 Watt-piek. In de factsheet leest u alle details.

Laat u gerust verleiden om met te investeren óf inspireer uw buren om mee te doen. Het geeft een goed gevoel dat we bijdragen aan een beter klimaat voor onze kinderen. Elke investering in schone energie is een stapje dichter bij een klimaatbestendige aarde. Doet u met ons mee?

Posted on

Extra bureaucratie voor buurtenergie?

In het energie-accoord dat onlangs werd gesloten, is beklonken dat burgers worden gestimuleerd om gezamenlijk duurzame energie op te wekken in buurt-energiecentrales. Een belasting-voordeel van 7,5 cent per opgewekte kWh moet het voor omwonenden financieel interessant maken om te participeren in bijvoorbeeld een zonne-energiesysteem op een schooldak of sporthal. Een geweldig idee, waardoor iedereen staat te trappelen om het grote potentieel aan dak-oppervlak in de buurt te benutten. Mensen die zelf geen dak hebben, of onder een voor de zon ongunstig gelegen dak wonen, kunnen zo toch meewerken aan een duurzame energievoorziening. 1 januari 2014 zal het zover zijn. Dan gaat de regeling die coöperaties en omwonenden met aangrenzende aan elkaar moet verbinden. Zeker 100 duizend initiatiefrijke burgers zouden hier naar verwachting gebruik van maken met grotere saamhorigheid en zelfredzaamheid van de wijk tot gevolg.

De juichstemming veranderde afgelopen week toen de eerste contouren van de op handen zijnde regeling bekend werden:

  • Particulieren investeren middels een cooperatie of VVE in een duurzaam energiesysteem. Voor het plaatsen van de zonnepanelen (of een ander duurzaam energiesysteem) gaat de buurtorganisatie een samenwerking aan dakeigenaren zoals schoolbestuur of gemeente.
  • Het duurzame energie systeem wordt gekoppeld aan het net via een nieuwe aansluiting.
  • De stroom kan worden verkocht aan het hoogst biedende energiebedrijf. Indicatief kunnen we uitgaan van een bedrag van 4-7 cent per kWh, ex BTW.
  • De coöperatie of VVE kijkt aan het einde van het jaar hoeveel stroom er is opgewekt, en berekent op basis van de inleg van de leden hoeveel dit is per lid. Dit getal wordt doorgegeven aan de energieleverancier van ieder afzonderlijk lid. Die krijgt daarvoor een bedrag van 7,5 cent per kWh om te verrekenen met de energierekening van zijn klant; het lid.
  • Na 4 jaar wordt bekeken of de regeling wordt gecontinueerd.

Afgelopen jaren hebben we zonder subsidie samen met burgers in het Soesterkwartier van Amersfoort gepionierd met het opzetten van een collectieve buurt-energiecentrales. Met zonnepanelen op het dak van de lokale basisschool bieden wij onze investerende buurtbewoners de mogelijkheid om het bedrag terug te verdienen met een klein beetje winst. Dat kan doordat we werken met vrijwilligers. Niemand wordt er rijk van, maar door de combinatie van onderwijs, buurt-initiatief en duurzame energie krijgen wij voldoende mensen op de been. Er is geen subsidie nodig, maar wel een enthousiast schoolbestuur, daadkrachtige burgers en een faciliterende gemeente.

Wij gaan dat komende jaren doorzetten, maar we zullen geen gebruik maken van de Energie-akkoord-regeling. Met de nieuwe regeling worden lokale energie coöperaties en de dakeigenaren op extra kosten gejaagd. De extra aansluiting kost geld terwijl technisch gezien vaak geen extra aansluiting nodig is. De extra administratie voor coöperaties en energieleveranciers is een flinke organisatorische belasting met grote kans op fouten. Dit weegt niet op tegen de te verwachte opbrengsten van 7,5 cent + 4 tot 7 cent per kWh. De meerkosten maken de regeling onaantrekkelijk het voor zonne-energie buurtcentrales. Een terugverdientijd van 20 jaar is daarmee niet ondenkbaar. Mogelijk is het voor windenergie centrales wel interessant, maar windmolens staan doorgaans niet in een aangrenzende postcodegebied. Met de onzekerheid of de regeling na 4 jaar nog bestaat zal het lastig worden om enthousiast investerende buurtbewoners te vinden voor de lange termijn.

We denken daarom ook dat de regeling in zijn huidige vorm een doodgeboren kindje is. Als actieve burgers willen we graag constructief zijn. We bieden Den Haag dan ook een robuust alternatief, die in uitvoering zo eenvoudig is dat hij mogelijk vergeten is om in overweging te nemen. We trekken de parallel met giften aan goede doelen. Jaarlijks kunnen we de giften aan organisaties met een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instellingen) aftrekken van onze inkomstenbelasting. We stellen voor om deelnemers van buurt-energiecentrales hun aandeel in opgewekte energie jaarlijks als aftrekpost op te geven aan de belasting. De buurtcentrale dient hiertoe een status te verwerven bij de belastingdienst. Jaarlijks ontvangen de leden een gewaarmerkte verklaring per lid met zijn aandeel opgewekte energie dat opgegeven kan worden. De overheid kan per jaar zelf besluiten hoeveel belasting per kWh kan worden afgetrokken. Op deze wijze kunnen bestaande initiatieven ongestoord blijven doen waar ze goed in zijn; buurtbewoners enthousiast maken. Maar dan met een klein belastingvoordeeltje in het verschiet. Zo simpel kan het ook.

Henry de Gooijer (SolarSchools) & Camiel Versluis (Zon@School)

Posted on

Lezingen over Zon op De Kubus

Logo_HO_groot_JPEG5 november geven Henry de Gooier en Camiel Versluis een lezing over het werk voor de Kubus aan andere gemeenten en scholen in de provincie Utrecht. De bijeenkomst wordt georganiseerd door Natuur en Milieufederatie Utrecht en HIER Opgewekt op de locatie van De Kubus Spaarnestraat in Amersfoort. Kijk voor meer informatie op de website van NMU en HIER Opgewekt.

In november / december geeft Camiel Versluis voor LDE Brabant een lezing over het werk voor Kubus in Best. Kijk voor meer informatie op de website van LDE Brabant. (de eerder genoemde datum van 24 okt. wordt verplaatst)

Posted on

Zon@School trekt publiciteit

Krantenartikel AmersfoortNU 25-9-2013 Zon@School

25 september 2013 verscheen in de krant Amersfoort NU een artikel over het werk van Zon@School voor basisschool De Kubus in Amersfoort met de kop: Zestig zonnepanelen op het dak van de Kubus leveren duurzame winst. Mocht je het gemist hebben dan staat het artikel in de bijlage. het artikel benadrukt dat de zonnepanelen geplaatst zijn zonder subsidie.

Onlangs is het project Zon op De Kubus toegevoegd aan de kennisdossiers van HIER Opgewekt. Alle voorbeelden voor zonne-energie op scholen kun je vinden op: http://www.hieropgewekt.nl/dossiers/318/zon-op-scholen

Posted on

Paper over zonne-energie, onderwijs en ontwikkelingshulp

Dit is een verhaal over hoe een zonne-energie project op de Amersfoortse basisschool De Kubus uitmondde in een wijkonderneming, een onderwijsproject en ontwikkelingshulp. Henry de Gooijer van Stichting PicoSol en Camiel Versluis van energiecoöperatie Zon@School schreven een paper zodat het verhaal doorvertelt kan worden. Download het hier. De foto’s kunt u aanklikken om in originele resolutie te downloaden.

PDF (tekst met opmaak, 1,5 Mb)
TXT (platte tekst zonder illustraties)

Posted on

Officiële opening Kubus

14 juni heeft Cees van Eijk, wethouder milieu van de gemeente Amersfoort, onder jeugdige belangstelling de officiële handeling voor de in gebruik name van de zonnepanelen op basisschool De Kubus verricht. De kinderen van groep 8 hadden een boek gemaakt met een verslag van al hun chats met de kinderen uit Cambodja. De directeur Karin van den Hoven ontving een ludiek versierd paneel als aandenken om in de school op te hangen. Daarmee zien de kinderen hoe op hun dak de stroom wordt opgewekt.

De kinderen hebben zich vermaakt met het knutselen van zonnebloemenen die bewegen door een mini zonnepaneeltje. Stichting DoeZo, een van de leden van de coöperatie, heeft voor de gelegenheid belangeloos educatieve spelen georganiseerd om er een feestelijke dag van te maken. Henry de Gooijer presenteerde de uitkomsten van het onderwijsproject SolarSchools.

Begin mei zijn 60 zonnepanelen geplaatst en een speciale display voor de kinderen en de ouders van de school. Met dit eerste succes is de coöperatie graag behulpzaam om andere scholen van zonnepanelen te voorzien. Enthousiaste ouders kunnen zich bij de coöperatie melden

Posted on

Zonnepanelen worden geplaatst

Zon@School heeft weer een mijlpaal bereikt. Er zijn voldoende leden voor het plaatsen van zonnepanelen op basisschool de Kubus. Zon@School bestaat nu uit 30 leden. Het bestuur heeft de opdrachtbevestiging voor installatie getekend. Begin mei worden 60 zonnepanelen op het dak van de Kubus aan de Noordewierweg geplaatst.

Posted on

School en gemeente ondertekenen overeenkomst

Het model dat Zon@School toegepast is uniek in Nederland. Op diverse plaatsen wordt in Nederland geëxperimenteerd door bewoners-collectieven om gezamenlijk zonnepanelen te installeren op andermans dak. Door allerlei wetten is dit juridisch ingewikkelde materie. Normaliter zit er daarom een bedrijf tussen dat alle zorgen op zich neemt. De administratiekosten maken dit soort projecten al snel duur en verliesgevend voor deelnemers.

Het Zon@School contract is een drie-partijen overeenkomst tussen de overkoepelende scholenstichting KPOA, de gemeente Amersfoort en de Coöperatie Zon@School. Het maakt De KPOA van het moment van plaatsing direct eigenaar van de zonnepanelen. Basisschool De Kubus wekt daardoor zelf zijn eigen elektriciteit op.

De investering wordt door coöperatie Zon@School gedaan met behulp van al haar leden. Stap voor stap betaalt de school met een jaarlijkse bijdrage het systeem af aan de coöperatie. Deze bijdrage is gelijk aan de besparing op haar eigen elektriciteitsrekening. Dit gaat 23 jaren door. Het systeem zelf kan wel 40 jaar mee. Alle jaren extra zijn winst voor de school.

Als de energieprijzen stijgen bespaart de school meer op haar elektriciteitsrekening en dus betaald ze ook meer af. Als de energieprijzen stijgen maken de deelnemers van de coöperatie dus een kleine wint. om te voorkomen dat de school teveel zou betalen als de prijzen flink stijgen is een maximum tarief afgesproken. De school heeft dus ook als extra een prijsgarantie.

Zon@School biedt naast de levering van het systeem ook de mogelijkheid aan scholen voor een lesprogramma over zonne-energie. Hiervoor werkt de coöperatie samen met Duurzaam Soesterkwartier en PicoSol.

Met dank aan de gemeente en aan basisschool De Kubus is de wijk Soesterkwartier weer een beetje duurzamer geworden.