Zon@De Kubus

In het voorjaar van 2013 zijn bij basisschool De Kubus 60 zonnepanelen geplaatst. Daarmee kan de school het grootste deel van haar eigen elektriciteit opwekken.


Onderwijs

Op basisschool De Kubus verzorgt PicoSol voor groep 8 een lesprogramma voor culturele uitwisseling met kinderen van een basisschool in Cambodja. De kinderen vertellen elkaar verhalen in beeldtaal over alledaagse onderwerpen via internet. De elektriciteit in Cambodja wordt opgewekt met zonnepanelen die o.a. betaalt worden met de opbrengsten van de zonnepanelen op De Kubus. PicoSol heeft hiervoor een inleg in de coöperatie Zon@School.

Meekijken

In school hangt een display waar ouders en kinderen kunnen aflezen hoeveel elektriciteit de school zelf opgewekt. Als veel stroom wordt opgewekt gaan meer lampjes branden. Hij hangt direct achter het raam bij de voordeur. Loop gerust eens langs om te kijken. Er is ook een webmonitor. Helaas lukt het maar niet om de internetaansluiting goed te krijgen en is de monitor na 2 jaar gestopt.

Zo is het gegaan

Dertig buurtbewoners hebben geld ingelegd in de energiecoöperatie om de zonnepanelen installatie te betalen. Onder de leden zijn ouders van kinderen die op de basisschool zitten, sympathisanten uit de wijk en uit andere delen van de stad. Zij laten hiermee aan de kinderen van de school zien dat het heel gewoon is om je eigen energie op te wekken.

De school heeft de installatie voor zonnepanelen gekocht op afbetaling. Ze betaald de leden van de coöperatie 23 jaar lang terug met het geld dat ze bespaart op haar energierekening. De geschatte terugverdientijd is 17 jaar, maar zoals dat met ondernemen gaat. Het kan meezitten en tegenvallen. Je leest er alles over in de Factsheet Zon op De Kubus.

De plaatsing van de zonnepanelen op de Kubus is mogelijk geworden door goede samenwerking met de Gemeente Amersfoort en de KPOA (Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort) waar de school onderdeel van is.