Regels

De coöperatie richt zich op het faciliteren van scholen die, door het plaatsen van zonnepanelen, aan kinderen willen laten dat het heel gewoon is om je eigen energie op te wekken. Daarmee geven zij het goede voorbeeld aan kinderen, ouders en bewoners van de wijk. In lijn van dit doel stelt de coöperatie haar kennis beschikbaar aan andere organisaties door statuten en reglementen openbaar te maken. Zon@School heeft veel tijd en energie besteed om goede statuten en reglementen op te stellen. U kunt ze hier downloaden.

Zon@School Statuten

Het statuut voorziet in de mogelijkheid om meerdere projecten gescheiden van elkaar onder 1 ‘dak’ te besturen. Wilt u dus een School aansluiten bij de coöperatie, dan behoudt u met uw eigen groep Crowdfunders zelf zeggenschap over uw eigen project. Een aparte coöperatie oprichten hoeft dus niet.

Leden van de coöperatie hebben stemrecht naar rato van hun eigen inleg over hun eigen project. Iedereen mag Crowdfunder worden voor een school. Leden die kinderen op de school hebben, blijven gewoon lid als de kinderen uiteindelijk van school gaan. Leden hoeven alleen maar te zorgen voor actuele adres en bankgegevens. Opbrengsten van de inleg worden jaarlijks uitgekeerd.

Projecten hebben een looptijd van meer dan 20 jaar. We verwachten niet van leden dat ze van te voren kunnen overzien of zij de volle looptijd verbonden willen blijven. Daarom is een lidmaatschap altijd overdraagbaar.

Huishoudelijk reglement Zon@School

Het huishoudelijk reglement is een aanvulling op de statuten. Hierin staan het leningreglement en nadere voorwaarden voor het lidmaatschap. Hoewel de jaarlijkse opbrengst niet groot is, ziet de fiscus winst uit onderneming als inkomen waarover belasting verschuldigd is in Box 1. Door de inleg van de leden aan te merken als een lening en de jaarlijkse uitkering als rente en aflossing op deze lening vallen de uitgekeerde bedragen onder Box 3 bij de belastingdienst. Aanmeldingen en reserveringen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Indien de deelname voor het project vol is kun je uw aanmelding omzetten naar een reservering voor deelname in een volgend project.

Modelovereenkomst voor Scholen

Zon@School heeft samen met de gemeente Amersfoort een overeenkomst ontwikkeld dat erin voorziet dat scholen een systeem voor zonnepanelen kunnen kopen op afbetaling. In deze modelovereenkomst kunt u lezen volgens welke voorwaarden het systeem wordt geleverd.

Het basisprincipe in de overeenkomst is dat de school, door koop op afbetaling, vanaf de dag van plaatsing eigenaar is van het systeem en zelf energie opwekt. Zon@School levert een systeem, dus geen stroom. De hoogte van de afbetaling is gelijk is aan de besparing op de eigen elektriciteitsrekening van de school. Voor de school is het overstappen op zonne-energie dus budgettair neutraal.