SolarSchools

Een kwart van de wereldbevolking heeft geen elektriciteit. De afwezigheid van een betrouwbaar elektriciteitsnet is een barrière voor de ontwikkeling van deze veelal plattelands-bevolking. Met het ondersteunen van projecten waar zonnepanelen schone elektriciteit opwekken, draagt PicoSol bij aan de ontwikkeling van het platteland. De focus ligt op projecten met een gemeenschappelijk belang, zoals scholen, ziekenhuizen, dorpspompen en weeshuizen. Zonenpanelen leveren stroom voor computers. Kinderen die zo nieuwe vaardigheden aanleren, vergroten hun kansen op de arbeidsmarkt.

  

 

 

 

Onderwijs in Nederland

Zon@School werkt samen met stichting PicoSol binnen hun project SolarSchools.nl. Dit is een onderwijsproject waarbinnen deelnemende scholen een relatie aangaan met een school in een ontwikkelingsland. SolarSchools.nl gaat ervan uit dat de zon kinderen over de wereld kan verbinden. Kinderen maken gebruik van dezelfde zon.

Dankzij zonne-energie en internet kunnen kinderen van elkaar leren, over grenzen van taal, landen en cultuur heen. Kinderen zijn nieuwsgierig naar elkaars cultuur en dagelijkse leven. Door een internet-verbinding maken kinderen uit Nederland contact met de leeftijdsgenoten in de afgelegen dorpen in ontwikkelingslanden. De talenbarriere wordt opgelost door gebruik te maken van plaatjes, tekeningen en pictogrammen.

Financiering

PicoSol investeert in zonnepanelen op Nederlandse scholen. De financiële baten van deze zonnepanelen worden ingezet om zonne-energie projecten in ontwikkelingslanden te onderhouden. Met het project op basisschool De Kubus wordt een schoolproject in Cambodja onderhouden.

www.picosol.org/kids www.picosol.org/nl |  www.solarschools.nl