Initiatiefbegeleiding

Strippenkaart Samenwerkplaats

Een belangrijk beleidsuitgangspunt van veel gemeenten is om burgerinitiatieven te stimuleren die bijdragen aan de verduurzaming van de leefomgeving. Gemeenten realiseren zich maar al te goed dat zij onmogelijk de politieke opgave voor het behalen van klimaatdoelstelling kunnen behalen zonder samenwerking met ondernemers, instellingen en burgers.

Zon@School kan gemeenten helpen bij het ondersteunen van burgerinitiatieven om zichzelf te organiseren. In Amersfoort heeft de coöperatie zichzelf hierin bewezen. Zon@School is zelf ontstaan uit een burgerinitiatief en weet daardoor uit eigen ervaring waar burgers behoefte aan hebben in de samenwerking met gemeenten. We helpen de inwoners van uw gemeente graag om een eigen Zon@School energiecoöperatie op te richten.

Werkwijze

We werken volgens de montessori filosofie. De begeleiding is erop gericht dat we burgers helpen om het zelf te kunnen. Elk schoolgebouw, elke projectgroep, buurt en omstandigheden zijn voor elk zonnepanelenproject weer anders. We leren burgers alles over de Zon@School formule en hoe zij deze kunnen toepassen in hun eigen situatie. Namens de gemeente bieden we begeleiding aan de burgerinitiatiefgroep als een ervaringsdeskundige coach.

Strippenkaart

Zon@School heeft een strippenkaart gemaakt voor gemeenten die burgerinitiatieven willen ondersteunen. De gemeente bepaalt vooraf het maximum te besteden uren. De burgers nemen de uren op eigen initiatief en naar behoefte af. Alleen de afgenomen uren worden in rekening gebracht tot het vastgestelde maximum is bereikt.

Adviseurs

De dienstverlening wordt geleverd door adviseurs die zijn aangesloten bij de Samenwerkplaats. Dit is een duurzaam samenwerkingscollectief van zelfstandigen.