Uncategorized

Overeenkomst voor plaatsing in bespreking

Zon@School heeft een modelovereenkomst opgesteld voor de samenwerking tussen: school, gemeente en coƶperatie. Het model moet het mogelijk maken om met zo min mogelijk overhead kosten scholen te kunnen helpen met het zelf opwekken van zonne-energie. Dat is nodig omdat Zon@School het geld samen met buurtbewoners en ouders bijeenbrengt die uiteindelijk hun inleg willen terugverdienen. Het contract wordt op dit moment door de gemeente juridisch getoetst. Dit proces kost helaas wel veel tijd, maar als we eenmaal een goed model hebben kunnen we na De Kubus ook heel eenvoudig samenwerken met andere scholen.

Comments Off on Overeenkomst voor plaatsing in bespreking