Uncategorized

Statuten liggen bij notaris

Zon@School heeft eigen statuten. De bestuursleden van de coöperatie hebben veel adviezen ingewonnen bij andere energiecoöperaties in Nederland. Daarvoor zijn verschillende bijeenkomsten in het land bijgewoond en bezoeken afgelegd aan andere coöperaties. De statuten zijn daardoor goed afgestemd op het doel van de coöperatie; Scholen helpen om een goed voorbeeld te zijn voor kinderen en ouders in de wijk, door het zelf opwekken van zonne-energie. De statuten kunnen nu elk moment ondertekend worden bij de notaris. De gemeente Amersfoort heeft ter ondersteuning van het initiatief de kosten hiervoor op zich genomen.

Comments Off on Statuten liggen bij notaris