• Uncategorized

  Zon@School is opgericht

    Op 19 november 2012 zijn de statuten ondertekend bij het notariskantoor Veldhuizen Beens van de Castel. De oprichting van energie coöperatie Zon@School (statutair Zon op School) is daarmee realiteit. Het statuut voorziet in de mogelijkheid dat Zon@School als paraplu fungeert voor meerdere scholen die met behulp van crowdfunding de plaatsing van zonnepanelen mogelijk willen maken.

  Comments Off on Zon@School is opgericht
 • Uncategorized

  Aanvraag offertes inkoop panelen van start

  Zon@School is druk bezig om zonnepanelen in te kopen. Gelukkig wonen in het Soesterkwartier een aantal mensen die beroepsmatig zonne-energie projecten opzetten. We profiteren dus van professionele ervaring om de beste deal te sluiten voor installatie met de beste garanties voor betrouwbaar onderhoud. Dat is belangrijk, voor een succesvolle investering en een tevreden basisschool.

  Comments Off on Aanvraag offertes inkoop panelen van start
 • Uncategorized

  Statuten liggen bij notaris

  Zon@School heeft eigen statuten. De bestuursleden van de coöperatie hebben veel adviezen ingewonnen bij andere energiecoöperaties in Nederland. Daarvoor zijn verschillende bijeenkomsten in het land bijgewoond en bezoeken afgelegd aan andere coöperaties. De statuten zijn daardoor goed afgestemd op het doel van de coöperatie; Scholen helpen om een goed voorbeeld te zijn voor kinderen en ouders in de wijk, door het zelf opwekken van zonne-energie. De statuten kunnen nu elk moment ondertekend worden bij de notaris. De gemeente Amersfoort heeft ter ondersteuning van het initiatief de kosten hiervoor op zich genomen.

  Comments Off on Statuten liggen bij notaris
 • Uncategorized

  Overeenkomst voor plaatsing in bespreking

  Zon@School heeft een modelovereenkomst opgesteld voor de samenwerking tussen: school, gemeente en coöperatie. Het model moet het mogelijk maken om met zo min mogelijk overhead kosten scholen te kunnen helpen met het zelf opwekken van zonne-energie. Dat is nodig omdat Zon@School het geld samen met buurtbewoners en ouders bijeenbrengt die uiteindelijk hun inleg willen terugverdienen. Het contract wordt op dit moment door de gemeente juridisch getoetst. Dit proces kost helaas wel veel tijd, maar als we eenmaal een goed model hebben kunnen we na De Kubus ook heel eenvoudig samenwerken met andere scholen.

  Comments Off on Overeenkomst voor plaatsing in bespreking